Aktivnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

- prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti povrtarstva;

- organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, naučno-stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice, simpozijume i druge oblike edukacije u oblasti povrtarstva;

- objavljuje knjige, udžbenike, monografije, studije, elaborate, naučno-stručni časopis “Savremeni povrtar” i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na povrtarstvo, u skladu sa zakonom;

- organizuje naučno-istraživačke timove i potencijalne korisnike za izradu i prijavu projekata po javnom pozivu relevantnih institucija u EU i u našoj zemlji;

- sarađuje sa univerzitetima, institutima, poljoprivrednim stručnim službama, poljoprivrednim školama, stručnim i naučnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i u inostranstvu koje se bave povrtarstvom i zaštitom životne sredine u povrtarstvu.