O nama

Vojvođansko društvo povrtara formirano je na Osnivačkoj skupštini 15. 07. 2001. godine u Subotici. U registru društvenih organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Odeljenje pogranične policije za strance i upravne poslove vodi se pod registarskim brojem 1207, rešenje broj: 212-112/02 od 02. 08. 2002. godine. U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br. 51/09), na Skupštini udruženja održanoj dana 06. 11. 2010., usvojen je novi STATUT Vojvođanskog društva povrtara. Vojvođansko društvo povrtara registrovano je u Agenciji za privredne registre 01. 03. 2011, br. BU 4011/2011.

Ciljevi Udruženja su:

- prenošenje rezultata istraživanja i stečenih znanja u oblasti povrtarstva do neposrednih korisnika a u cilju unapređenja proizvodnje, skladištenja, prerade, pakovanja i distribucije povrća uz uštedu energije i zaštite životne sredine;
- pružanje pomoći i angažovanje u naučno-istraživačkom radu u oblasti povrtarstva;
- podsticanje razmene naučno stručnih saznanja organizovanjem naučno stručnih skupova, savetovanja i simpozijuma u oblasti povrtarstva, dana polja povrtarskih vrsta na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru i organizovanje izložbi svežeg i prerađenog povrća;
- međusobno povezivanje poljoprivrednih proizvođača, naučno istraživačkih organizacija, poljoprivrednih stručnih službi i predstavnika firmi u cilju obostranog poslovno stručnog interesa;
- stvaranje baze podataka u oblasti povrtarstva, izrada nacrta standarda, propisa i zakona u oblasti povrtarstva, podsticanje i pomaganje u radu, kao i negovanje tradicionalnih vrednosti iz agrarne prošlosti.

Predsednik VDP-a: prof. dr Žarko M. Ilin
ilin@polj.uns.ac.rs

Sekretarijat: mr Vedrana Vukosavljević
vedranavukosavljevic@yahoo.com