Savremeni povrtar

Broj 54 - jun 2015.

1. Specifična potreba povrtarskih vrsta za mikroelementima - prof. dr R. Kastori
2. Koncept razvoja proizvodnje povrća i krompira u brdsko-planinskim područjima Srbije - prof. dr Ž. Ilin -
3. Kontrola biljnih bolesti u organskoj proizvodnji lukova - dr A. Bulajić
4. Virusi infektivni za krompir III deo - dr B. Krstić
5.Suzbijanje bele leptiraste vaši kupusa - dr M. Injac -
6. Prouzrokovači propadanja plodova plavog patlidžana posle berbe - dr I. Vico -
7. Uticaj abiotičkog stresa na kvalitet povrća u toku čuvanja - dr I. Maksimović -
8. Parametri veštačkog sušenja povrća - dr M. Brkić

Broj 53 - mart 2015.

1. Tehnologija proizvodnje ranog krompira – dr Žarko Ilin
2. Abiotički stres izazvan niskim temperaturama – dr Ivana Maksimović
3. Značaj startne ishrane biljaka – fiziološki i agrohemijski aspekti – dr Rudolf Kastori
4. Raštika- zapostavljena povrtnica – mr Nino Rotim
5. Kontrola biljnih bolesti u organskoj proizvodnji mrkve i drugih štitonoša – dr Aleksandra Bulajić
6. Virusi infektivni za krompir II deo – dr Branka Krstić
7. Crna plesnivost lukovica crnog luka – dr Ivana Vico
8. Dorada semena povrća – dr Miladin Brkić

ZBORNIK RADOVA (XV Savetovanje)

Stanje i pravci razvoja povrtarstva u Srbiji – prof. dr Žarko Ilin
Suzbijanje prouzrokovača bolesti u organskoj proizvodnji povrća – dr Aleksandra Bulajić
Pojava, rasprostranjenost i kontrola virusa žute pegavosti irisa u usevu crnog luka u Srbiji – dr Branka Krstić
Mrljavost ploda – nova bakterioza lubenice u Srbiji – prof. dr Aleksa Obradović
Pojava i suzbijanje plamenjače krompira u Srbiji 2013-2014.god – dr Marko Injac
Specifičnosti u suzbijanju korova u povrtarstvu – iskustva iz prakse – dipl. inž. Svetlana Jovičić
Suzbijanje prouzrokovača bolesti povrća u skladištu – dr Ivana Vico

Broj 52 - decembar 2014.

1. Rekonstrukcija kotlarnice u stakleniku „Dolineplus“ u Gložanu na pogonsko gorivo agropalete – dr Miladin Brkić, B. Stepanov
2. Berba, čuvanje i prerada karfiola – dr Žarko Ilin, mr Vedrana Vukosavljević
3. Uloga magnezijuma u otpornosti povrća prema bolestima – dr Ivana Maksimović
4. Kontrola biljnih bolesti u organskoj proizvodnji vrežastih kultura – dr Aleksandra Bulajić
5. Virusi infektivni za krompir I deo – dr Branka Krstić
6. Bela trulež povrća – dr Ivana Vico
7. Puževi umanjili prinos kupusnjača u Hercegovini – mr Nino Rotim
8. Razviće moljca krompira i mere suzbijanja na području Leskovca – dr Marko Injac. G Jovanović

Broj 51 - septembar 2014.

1. Korišćenje termalnih voda u proizvodnji povrća i cveća u zaštićenom prostoru – dr Žarko Ilin, dr Miladin Brkić
2. Berba i prerada boranije – dr Žarko Ilin
3. Magnezijum i kvalitet povrća – dr Rudolf Kastori
4. Aluminijum u zaštiti povrća od bolesti i štetočina – dr Ivana Maksimović
5. Kontrola biljnih bolesti u organskoj proizvodnji biljaka iz familije kupusnjača – dr Aleksandra Bulajić
6. Virusi infektivni za biljke iz familije Apiaceae II deo – dr Branka Krstić
7. Mikotoksini u povrću – dr Ivana Vico
8. Zdravstveno stanje povrtarskih useva u toku 2014 na području delovanja PSS Sombor – T. Veselinović

Broj 50 - jun 2014.

1. Analiza grejnih instalacija i opreme za zagrevanje zaštićenog prostora II deo – dr Miladin Brkić
2. Tehnologija proizvodnje rena – dr Žarko Ilin
3. Privredni značaj, berba i prerada graška – dr Žarko Ilin
4. Nikal u zaštiti povrtarskih vrsta od bolesti – dr Ivana Maksimović
5. Upotreba kupusnjača u zaštiti povrća – dr Ivana Vico
6. Paprika – kontrola biljnih bolesti u organskoj proizvodnji – dr Aleksandra Bulajić
7. Virusi infektivni za biljke iz familije Apiace (štitare, štitonoše) – dr Branka Krstić

Broj 49 – mart 2014.

1. Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru – dr Žarko Ilin
2. Analiza grejnih instalacija i opreme za zagrevanje zaštićenog prostora – dr Miladin Brkić
3. Amonijum-sulfat optimalni izvor azota i sumpora za povrće – dr Rudolf Kastori
4. Uloga molibdena u zaštiti povrtarskih kultura od bolesti – dr Ivana Maksimović
5. Zaštita semena – dr Ivana Vico
6. Preventivne mere zaštite povrća – dr Marko Injac
7. Kontrola biljnih bolesti u organskoj proizvodnji krompira – dr Aleksandra Bulajić
8. Top lista 10, najproučavanijih i ekonomski najvažnijih fitopatogenih virusa –II deo – dr Branka Krstić
9. Štetnici kupusa – mr Nino Rotim

ZBORNIK RADOVA (XIV SAVETOVANJE)

Tehnologija proizvodnje krastavca kornišona – prof. dr Vladan Marković
Savremena proizvodnja rasada – dr Anđelko Mišković
Mehanizacija u povrtarstvu i polumehanizovano branje povrća – prof. dr Anđelko Bajkin
Registrovane bolesti i štetočine u povrtarskoj proizvodnji tokom 2013. godine sa preporukama za njihovo suzbijanje Suzbijanje Trips tabaci L. Na crnom luku i truljenje lukovica u skladištima – dr Marko Injac
Tehnologija proizvodnje i rezultati istraživanja sa novostvorenim linijama začinske paprike – prof. dr Vladan Marković

Broj 48: decembar 2013.

1. Tehnologija proizvodnje paprike u plastenicima tunelskog tipa – dr Žarko Ilin
2. Bebra, kvalitet i prerada kupusa – dr Žarko Ilin
3. Uloga hlora u zaštiti povrtarskih kultura od bolesti – dr Ivana Maksimović
4. Bolesti semena u toku čuvanja – dr Ivana Vico
5. Biljne bolesti u organskoj proizvodnji paradajza i njihova kontrola – dr Aleksandra Bulajić
6. Top lista 10, najproučavanijih i ekonomski najvažnijih fitopatogenih virusa – dr Branka Krstić
7. Muve mineri lista – štetnici povrća – mr Nino Rotim
8. Čuvanje povrća u uslovima kontrolisane temperature i relativne vlažnosti vazduha – dr Miladin Brkić

Broj 47:

1. Analiza toplotnog bilansa staklenika/plastenika – dr Miladin Brkić
2. Značaj mineralne ishrane u obrazovanju lisne površine kod krompira – dr Rudolf Kastori
3. Silicijum u zaštiti povrtarskih kultura – dr Ivana Maksimović
4. Berba, kvalitet i prerada kukuruza šećerca – dr Žarko Ilin
5. Pojava i suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis hbn) na kukuruzu a posebno na kukuruzu šećercu (Zea mays var. sacharata) – dr Marko Injac
6. Viroid pucanja kore citrusa i mačo viroid paradajza – kao patogeni paradajza u Evropi – dr Aleksandra Bulajić
7. Viroze kupusnjača i ostalih krstašica – dr Branka Krstić
8. Sa zajedničkog skupa američkog fitopatološkog društva i mikološkog društva Amerike u gradu Austin, Teksas – dr Ivana Vico

Broj 46:

1. Gubici toplote kroz zidove staklenika/plastenika – dr Miladin Brkić
2. Sistemi povrtarske proizvodnje – dr Žarko Ilin
3. Ishrana gvožđem, siderofore i bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
4. Viroid kržljavosti vrha paradajza – najnoviji rizik za paradajz u Evropi – dr Aleksandra Bulajić
5. Viroze graška (Pisum sativum) – dr Branka Krstić
6. Penicillium vrste – prouzrokovači propadanja uskladištenih plodova – dr Ivana Vico
7. Proizvodnja povrća u funkciji razvoja sela u Republici Srbiji

Broj 45:

1. Izbor sistema za zagrevanje zaštićenog prostora – dr Miladin Brkić
2. Trendovi u proizvodnji rasada povrća – mr Nino Rotim
3. Izbor zemljišta za uspešnu proizvodnju povrća – dr Žarko Ilin
4. Savremena tehnologija gajenja spanaća – dr Vladan Marković
5. Ishrana borom i sprečavanje pojave i razvoja bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
6. Nova pretnja paradajzu u Evropi-viroid hlorotične kržljavosti paradajza – dr Aleksandra Bulajić
7. Viroze pasulja i boranije (Phaseolus vulgaris) – dr Branka Krstić
8. Bolesti luka u toku čuvanja – dr Ivana Vico

ZBORNIK RADOVA (XIII SAVETOVANJE):

1. Način praćenja i mere borbe protiv skočibuba – žičara – dipl.inž. Milena Petrov
2. Štete od pamukove (Kukuruzne) sovice Helicoverpa armigera u 2012. god i načini borbe u budućnosti – dipl.inž. Tatjana Veselinović
3. Prognozno-izveštajna služba Vojvodine – način funkcionisanja i značaj za povrtarsku proizvodnju – dr Dragica Janković 4. Marketing u povrtarstvu – Radmila Vučinić
5. Da li je IPARD šansa za poljoprivrednike u Srbiji? – dipl.inž. Radivoj Nadlački

Broj 44:

1. Celogodišnja proizvodnja paradajza u Srbiji – Aleksandar Rafailović
2. NFT – Da li je vreme ponovo pogledati? – prevod
3. Naklijavanje krompira može da pomogne i protiv fusariuma – prevod
4. Veći porast krompira na konveksnim gredicama – mr Vuk Vujasinović
5. Proizvodnja i marketing organskog krompira u ćorsokaku – prevod
6. Magacini puni mladog krompira a cena i dalje visoka – mr Vuk Vujasinović
7. Šta je novo u ishrani cinkom? – mr Vuk Vujasinović
8. Horti fair – Sajam opreme za proizvodnju povrća i cveća u staklenicima – dr Anđelko Mišković
9. Zastupljenost, praćenje i suzbijanje korova u krompiru – mr Olivera Ilić
10. Columena latent viroid, CLVD – novi značajni patogen paradajza – dr Aleksandra Bulajić
11. Viroze zelene salate – dr Branka Krstić
12. Bolesti plodova paradajza u toku čuvanja – dr Ivana Vico
13. Žuta kukuruzna (pamukova) sovica sve značajnija štetočina povrća – mr Nino Rotim
14. Pistać – ukusna grickalica – dr Anđelko Mišković

Broj 43:

1. Nov način zaštite biljaka – clean light tehnologija – dr Anđelko Mišković
2. Uzorkovanje zemljišta DGPS tehnologijom – Zoran Živković
3. Organska đubriva: tržište koje se menja i raste – prevod
4. 10 proizvoda nomimovanih za nagradu „inovacija 2012“ na sajmu Fruit logistica u Berlinu
5. Supermarketi su zainteresovani za koktel i čeri paradajz
6. Izlagači iz Srbije na sajmu Fruit logistica – Berlin 2012
7. Semenske kompanije prate nove potrošačke trendove
8. Primena helatnih kompleksa mikroelemenata u ishrani povrća – dr Rudolf Kastori
9. Ishrana bakrom i sprečavanje pojave i razvoja bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
10. Standardi u Poljoprivredi – HACCP -. Nemanja Glogovac
11. Alternativna kontrola nematoda je prvi korak – mr Vuk Vujasinović
12. Potato spindle tuber viroid (PSTVD) – Novi prateći patogen paradajza – dr Aleksandra Bulajić
13. Problemi sa koprivinom grinjom u Hercegovini – mr Nino Rotim
14. Virusi crnog i belog luka i praziluka – dr Branka Krstić
15. Sa skupa američkog fitopatološkog društva u gradu Providence, Rhode Island – dr Ivana Vico

Broj 42:

1. Proizvodnja rasada celera – dr Žarko Ilin
2. Određivanje potrebne količine sojine slame za zagrevanje blok plastenika – dr Miladin Brkić
3. Praziluk (Allium ampeloprasum L. var. porrum) – dr Žarko Ilin
4. Primena biostimulanasa u biljnoj proizvodnji – dr Vladan Marković
5. Ishrana manganom i sprečavanje pojave i razvoja bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
6. Biološka kontrola biljnih bolesti – primena i dodatne agrotehničke mere – dr Aleksandra Bulajić
7. Virusi crnog i belog luka i praziluka – dr Branka Krstić
8. Fitopatologija u službi okućnica i bašti – „Master gardner“ program u SAD-u – dr Ivana Vico

Broj 41

1. Microgreens – mlado lisnato povrće – kulinarski hit velike hranljive vrednosti – dr Ivana Vico
2. Savremene tehnologija proizvodnje graška – dr Vladan Marković
3. Izbor zemljišta, obrada i sadnja krompira – dr Žarko Ilin
4. Fiziološka oboljenja izazvana nedostatkom kalcijuma kod povrća – dr Rudolf Kastori
5. Ishrana sumporom i pojava i razvoj bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
6. Kupusna leptirasta vaš (Aleyrodes proletella L.) – manje poznata štetočina kupusnjača – dr Radosav Sekulić
7. Biološka kontrola biljnih bolesti – primena i preparati – dr Aleksandra Bulajić
8. Virus mozaika i lucerke na paprici – dr Branka Krstić

ZBORNIK RADOVA (XII SAVETOVANJE)

1. Tehnologija proizvodnje povrća u svetlu eventualnih klimatskih promena globalnog i regionalnog karaktera – dr Žarko Ilin
2. Analiza stanja u proizvodnji povrća i pravci razvoja povrtarstva u Srbiji – dr Anđelko Mišković
3. Nove tehnologije u proizvodnji mladog krompira – dr Vladan Marković
4. Uticaj ishrane na pojavu i razvoj bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
5. Moljac krompira, štetočina koja se vraća – dr Miroslav Ivanović

Broj 40

1. Održavanje klime u stakleniku/plasteniku primenom biomase i geotermalnih voda – dr Miladin Brkić
2. Minipol – Nove košnice iz Kopperta – prevod
3. Novosti sa GREENSYS 2011 – nastavak – mr Vuk Vujasinović
4. Sunčana strana solarnih panela – prevod
5. Pravila o folijarnoj ishrani u modernoj proizvodnji – prevod
6. Iskustva u primeni nove generacije folijarnih đubriva – reportaža Nutrileaders
7. Rusija – ima li mesta za nas? – dr Anđelko Mišković
8. Mogućnosti za suzbijanje korovske vrste Portulaca oleracea L. (tušt) u povrtarstvu – dipl. inž. Slobodan Ružić
9. Biološka kontrola biljnih bolesti – osnovni mehanizmi – dr Aleksandra Bulajić
10. Globalni trendovi u biozaštiti – prevod
11. Prirodni neprijatelji buba II – prevod
12. Crinivirusi koje prenosi bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) – dr Branka Krstić
13. Aloha iskustvo – s ovogodišnjeg skupa američkog fitopatološkog društva – dr Ivana Vico
14. Skladištenje krompira – dr Žarko Ilin

Broj 39

1. Novosti sa GREENSYS 2011 – mr Vuk Vujasinović
2. Međuredno osvetljenje pri gajenju paradajza – prevod
3. Beli luk – dr Žarko Ilin
4. Ishrana belog luka – mr Vuk Vujasinović
5. Osnovne činjenice o održivoj poljoprivredi – prevod
6. Agrimatco group – dani polja – reportaža
7. Salate i spanaći za ceo svet – dr Anđelko Mišković
8. Ishrana kalcijumom i pojava i razvoj bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
9. Biološka kontrola biljnih bolesti – pojam i značaj – dr Aleksandra Bulajić
10. Virusi koji se prenose leptirastim vašima su karantinski patogeni za Srbiju – dr Branka Krstić
11. Prirodni neprijatelji buba I – prevod
12. Zelena salata – postžetveni problemi, bezbednost za ishranu i istraživanja u SAD-u – dr Ivana Vico
13. Uspostavljanje tržišta energetskih briketa i paleta od miomase – dr Miladin Brkić
14. PESSL INSTRUMENTS: stručnjaci u upravljanju rizicima u poljoprivredi – prevod

Broj 38

1. Primena toplotnih pumpi u povrtarstvu i domaćinstvu – dr Miladin Brkić
2. Inovacije u integralnoj zaštiti useva – dr Anđelko Mišković
3. Činioci koji utiču na efikasnost folijarne ishrane povrća mineralnim materijama – dr Rudolf Kastori
4. Ishrana kalijumom i pojava i razvoj bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
5. Vađenje luka – dr Žarko Ilin
6. Fiziološki poremećaji i mehanička oštećenja na krtolama krompira – dr Žarko Ilin
7. Moljac paradajza (Tuta absoluta) moguća opasnost za paradajz u Srbiji – dr Miroslav Ivanović
8. Kupusne muve – dr Radosav Sekulić
9. Prirodni neprijatelji osolikih muva II – prevod
10. Letnji dani polja kompanije Agrimatco group Dipkom – reportaža
11. Održavanje kvaliteta spanaća u postžetvenom periodu – dr Ivana Vico

Broj 37

1. Proizvodnja rasada lubenice i dinje – prof. dr Žarko Ilin
2. Uticaj primene mineralnih đubriva na sadržaj teških metala u povrću – prof. dr Rudolf Kastori
3. Ishrana fosforom i sprečavanje pojave i razvoja bolesti povrća – prof. dr Ivana Maksimović
4. Suzbijanje zemljišnih štetočina povrća – dr Marko Injac
5. Manje poznate štetočine povrća u nicanju – prof. dr Radoslav Sekulić
6. Prirodni neprijatelji osa I – dr Anđelko Mišković
7. Da li postoji mogućnost za uspešnu kontrolu oboljenja koja izazivaju virusi koji se prenose vašima? – prof. dr Branka Krstić
8. Organska biljna proizvodnja i kontrola biljnih bolesti – dr Aleksandra Bulajić
9. Fungicidi za zaštitu plodova u skladištu – dr Ivana Vico
10. Postžetveni problem bezbednosti povrća za ishranu – kontaminacija bakterijskim toksinima – dr Ivana Vico
11. 10 nominovanih proizvoda za nagradu – najinovacija na Sajmu Friut logistica – Berlin 2011 – dr Anđelko Mišković

ZBORNIK RADOVA (XI SAVETOVANJE)

1. Stanje u proizvodnji povrća u Srbiji na kraju prve decenije XXI veka – prof. dr Žarko Ilin
2. Hidroponska proizvodnja salate – dr Anđelko Mišković
3. Mineralna ishrana paprike – prof. dr Vladan Marković
4. Kukuruzni plamenac – sve značajnija štetočina paprike – prof. dr Radoslav Sekulić
5. Suzbijanje fitofagnih grinja povrća – dr Marko Injac
6. Bakterioze kupusnjača – dr Aleksa Obradović
7. Berba, sortiranje, čuvanje i pakovanje povrća – iskustva iz Izraela – dipl. inž. master Dušan Marinković

Broj 36

1. Savremeni način povećanja proizvodnje povrća – dr Imre Molnar
2. Primena gorionika na pelete za zagrevanje zaštićenog prostora – dr Miladin Brkić
3. Ishrana azotom i sprečavanje pojave i razvoja bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
4. Nova opasnost za paradajz na pragu – dr Miroslav Ivanović
5. Virusi infektivni za tikve – dr Branka Krstić
6. Bolesti tikava – šta konkretno preduzeti u cilju kontrole – dr Aleksandra Bulajić
7. Fungicidi za zaštitu plodova u skladištu – razvoj novih sredstava i strategije primene u SAD-u – dr Ivana Vico
8. Prirodni neprijatelji gusenica i moljaca III – prevod
9. Sa međunarodne radionice „Biološka kontrola postžetvenih bolesti: izazovi i mogućnosti“ Lizburg, Virdžinija, SAD, 25-28. oktobra 2010 – dr Ivana Vico
10. Kvalitet povrća – dr Žarko Ilin

Broj 35

1. Meteorološke pojave od značaja za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – dr Žarko Ilin
2. Procena štete od grada u povrtarstvu – dipl. inž. Jasmina Horvat
3. Uticaj ishrane azotom na pojavu i razvoj bolesti povrća – dr Ivana Maksimović
4. Uspešno završen još jedan jesenji poljoprivredni sajam- dr Žarko Ilin
5. Dani polja Agrimatco group DIPKOM – reportaža 6. Dani polja kupusnjača firme S&G u Lukinom selu – dipl. inž. Slobodan Nikolić
7. Virusi infektivni za tikve – dr Branka Krstić
8. Strategija za upravljanje značajnim bolestima tikava – dr Aleksandra Bulajić
9. Sa skupa američkog fitopatološkog društva, održanog od 7 do 11. avgusta 2010. U Šarlotu u Severnoj Karolini – dr Ivana Vico
10. Proslava stogodišnjice rada centra za istraživanje u poljoprivredi u Beltsvilu – dr Ivana Vico
11. Mogućnost smanjenja sadržaja nitrata u korenastom povrću – dr Rudolf Kastori
12. Preduslovi za uspešnu proizvodnju i skladištenje kupusa – dipl. inž. master Dušan Marinković

Broj 34

1. Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru – dr Žarko Ilin
2. Uloga nikla u povrtarskoj proizvodnji – dr Ivana Maksimović
3. Značaj boranije u ishrani i postrana proizvodnja boranije – dipl. inž. master Jelena Baćanović
4. Petnaesta manifestacija „dani krastavaca“ u Bačkom Petrovom selu – dr Vladan Marković
5. Krastavac (Cucumis sativus) – dr Vladan Marković
6. Organska proizvodnja povrća – dr Imre Molnar
7. Virusi infektivni za tikve – domaćini i simptomi – dr Branka Krstić
8. Ključ za preliminarnu dijagnozu bolesti vrežastih kultura – dr Aleksandra R. Bulajić
9. Plavi patlidžan – povrće izuzetne hranljive vrednosti – dr Ivana Vico
10. Mogućnosti čuvanja paradajza – dipl. inž. master Dušan Marinković

Broj 33

1. Proizvodnja rane kelerabe - dr Žarko Ilin
2. Uloga kobalta u povrtarskoj proizvodnji – dr Ivana Maksimović
3. Šta je novo u ishrani biljaka? Izveštaj iz Sacramenta IPNC 2009 – prevod
4. Utvrđen je mehanizam širokog spektra delovanja belog luka na zdravlje ljudi – dr Rudolf Kastori
5. Kompostiranje i primena komposta u poljoprivredi (III) – dipl. Inž. Jelena Baćanović
6. Virusi infektivni za tikve, značaj, rasprostranjenost i štete – dr Branka Krstić
7. Pepelnica paradajza – Novosti i mogući problemi – dr Aleksandra Bulajić
8. Trulež plodova paradajza posle berbe – Geothrichum candidum, problem u porastu u SAD-u – dr Ivana Vico
9. Prirodni neprijatelji leptira i sovica (II deo) – prevod
10. Kineski vlašac (Allium tuberosum) – dipl. Inž. Dušan Marinković
11. Kućno kompostiranje – dr Imre Molnar

ZBORNIK RADOVA (X SAVETOVANJE)

1. Hidroponsko gajenje paradajza – Accursio Venezia
2. Ishrana krompira – nove tehnologije – dr Žarko Ilin
3. Kako započeti proizvodnju u zaštićenom prostoru? – dr Anđelko Mišković
4. Pepino mosaic virus nova pretnja proizvodnji paradajza – dr Aleksandra Bulajić
5. Suzbijanje štetočina u zemljištu pri gajenju korenastih i krtolastih povrtarskih biljaka – dr Miroslav Ivanović
6. Kratki podsetnik preventivnih mera zaštite povrća (15 važnih pravila)
7. Bakterioze paprike u Srbiji – dr Aleksa Obradović
8. Drvo kao izvor toplote – prevod

Broj 32

1. Salata iz vode – dr Anđelko Mišković
2. Globalni trendovi u zaštićenom prostoru – novost
3. Zagrevanje plastenika s energetskim peletama i briketama od biomase – dr Miladin Brkić
4. Kako postići održivost u zaštićenom prostoru? Prevod
5. Ishrana krastavaca – dipl. inž. Vuk Vujasinović
6. Osobine svetlosti značajne za stvaranje organske materije – dr Ivana Maksimović
7. Kompostiranje i primena komposta u poljoprivredi (II) – dipl. inž. Jelena Baćanović
8. Dobra poljoprivredna praksa (GAP), kao osnova za kontrolu bolesti – prevod
9. Iris yellow spot virus – novi virus crnog luka u Srbiji – dr Branka Krstić
10. Ispravna upotreba pesticida, kao deo integralne zaštite useva - prevod
11. Gljive ubice – dr Ivana Vico
12. Prirodni neprijatelji leptira i sovica (I) – prevod
13. Allium fistulosum L. Aljma, zimski luk – dipl. inž. Dušan Marinković
14. Pokrovni usevi – dipl. inž. Dušan Marinković

Broj 31

1. Gajenje povrća u uslovima bez zemljišta – dr Anđelko Mišković
2. Kalijum – neophodan za dobar kvalitet povrća – dr Rudolf Kastori
3. Đubrenje salate – dipl. inž. Vuk Vujasinović
4. Inovacije iz Izraela sa sajma AGRITECH 2009 – reportaža
5. Povrtarski dani polja firme SG – dipl. inž. Slobodan Nikolić
6. Kompostiranje i primena komposta u poljoprivredi (I) – dipl. inž. Jelena Baćanović
7. Dani povrća – Gospođinci 2009 – reportaža
8. Dani krastavaca – Bačko Petrovo Selo 2009 – reportaža
9. III dani povrća – Čurug 2009 – reportaža
10. Zemljišne gljive – bolesti i kontrola Pythium spp. i Phytophthora spp. – dr Aleksandra Bulajić
11. Virusi u vezi sa proizvodnjom u zaštićenom prostoru – dr Branka Krstić
12. Bela trulež povrća – Kako ovaj problem rešavaju u SAD-u? – dr Ivana Vico
13. Sa skupa američkog fitopatološkog društva, 01. Do 05. Avgust 2009. Portland, Oregon – novost
14. Prirodni neprijatelji bele leptiraste vaši (III) – prevod
15. Lisni mineri (Tutta absoluta) prete proizvodnji paradajza u Evropi – prevod
16. Integralna zaštita kupusnjača od bolesti – dipl. inž. Dušan Marinković

Broj 30

1. Zahtev povrća prema vodi – dr Žarko Ilin
2. Novine iz oblasti korišćenja sistema kap po kap – prevod
3. Đubrenje krastavaca kornišona – dr Vladan Marković
4. Mikroorganizmi smanjuju stres biljaka na niskim temperaturama – novost
5. Organska poljoprivreda – dipl. inž. Jelena Baćanović
6. Teški metali i proizvodnja povrća – dr Ivana Maksimović
7. LED DIODE predstavljaće budućnost osvetljenja u zaštićenom prostoru – prevod
8. Upotreba senzora u povrtarstvu – prevod
9. Osobine zemljišta u cilju kontrole bolesti izazvanih zemljišnim patogenima – dr Aleksandra Bulajić
10. Opšti problemi zaštite biljaka u zaštićenom prostoru i konstrukciona rešenja zaštićenog prostora od značaja za zaštitu bilja – dr Branka Krstić
11. Prirodni neprijatelji bele leptiraste vaši (II) – prevod
12. Nove tehnike za suzbijanje bolesti i štetočina – prevod
13. Vlašac (Allium schoenoprassum) – dipl. inž. Dušan Marinković

Broj 29

1. Specifičnosti proizvodnje mrkve na gredicama – dr Anđelko Mišković
2. Tehnologija đubrenja mrkve – dipl. inž. Vuk Vujasinović
3. Najbolja inovacija na sajmu „Fruit logistica“ Berlin 2009
4. Održiva poljoprivreda – dipl. inž. Jelena Baćanović
5. Uloga hlora u povrtarskoj proizvodnji – dr Ivana Maksimović
6. Higijena zaštićenog prostora – prevencija od bolesti – prevod
7. Ponovno korišćenje pleksiglasa? – prevod
8. U potrazi za perfektnim staklom – prevod
9. Alternaria dianthi, vrste roda Alternaria sa širokim krugom domaćina – dr Aleksandra Bulajić
10. Nepesticidne mere u kontroli bolesti posle žetve – aktuelni pravci istraživanja u FQL-u u Beltsvilu, Merilend – dr Ivana Vico
11. Osnovna mera u zaštiti duvana od virusa bronzavosti paradajza jeste proizvodnja zdravog rasada – dr Branka Krstić
12. Prirodni neprijatelji bele leptiraste vaši (I) – prevod
13. Sremuš (Allium ursinum) – dipl. inž. Dušan Marinković
14. Mirođija (Anethum graveoles L.) – dr Vladan Marković

ZBORNIK RADOVA (IX SAVETOVANJE)

1. Značaj mikroklimatskih uslova za proizvodnju kvalitetnog rasada povrća – dr Žarko Ilin
2. Uporedni prikaz – održiva, organska i integralna proizvodnja povrća – dr Anđelko Mišković
3. Suzbijanje plamenjača na povrću – dr Marko Injac
4. Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis – sve veći problem u proizvodnji paradajza u Srbiji – dr Svetlana Milijašević
5. Ekonomski značajni i karantinski virusi paprike u Srbiji – dr Branka Krstić
6. Uloga međunarodnog marketinga u kreiranju konkurentnosti domaćih proizvođača povrća – stanje, šanse i perspektive – dr Drago Cvijanović

Broj 28

1. Proizvodnja ranog kupusa – dr Žarko Ilin
2. Ishrana ranih kupusnjača – dipl. inž. Vuk Vujasinović
3. Najveći proizvođači iz Srbije ostali su bez teksta – poseta firmi Rijk Zwaan
4. Pijace u Rusiji – reportaža
5. Novi trendovi u proizvodnji lubenica – novosti iz Agrostara
6. Kako povećati zaradu u proizvodnji bostana?
7. Deveta manifestacija „dani povrća“ u Laliću – dr Vladan Marković
8. Uloga natrijuma u povrtarskoj proizvodnji – dr Ivana Maksimović
9. Primena mikrobioloških preparata u proizvodnji povrća – mr Simonida Đurić
10. Povećala se potreba za pravom vrstom kokosovih vlakana – prevod
11. Put u Poljsku u organizaciji firme Syngenta – dipl. inž. Slobodan Nikolić
12. Inovacija u svetu kotlova za grejanje – prevod
13. Savremeni krov staklenika, sam stvara struju – Piet Sonneveld, Holandija
14. Prednosti koje pruža prognoza vremena za kontrolu klime u zaštićenom prostoru – prevod
15. Alternaria dianthi, prouzrokovač sive pegavosti i sušenja listova karanfila – dr Aleksandra Bulajić
16. Bezbednost povrća za ishranu – dr Ivana Vico
17. Kako se suprostaviti virusu bronzavosti paradajza – dr Branka Krstić
18. Prirodni neprijatelji grinja II – prevod
19. Najčešća pitanja u vezi sa primenom herbicida u crnom luku pri proizvodnji iz semena – dipl. inž. Slobodan Ružić
20. Vlašac (Allium ascalonicum L.) – dr Vladan Marković

Broj 27

1. Novi trendovi u proizvodnji dinje – dr A. Mišković
2. Najnovija generacija kocki kamene vune – novost
3. Zahtevi potrošača salate se u Španiji menjaju
4. Krit – ostrvo iz snova –dipl. inž. Jelena Baćanović
5. Uloga magnezijuma u povrtarskoj proizvodnji – dr Ivana Maksimović
6. 2008.godina krompira – prevod
7. Prikaz knjige: „Štetočine povrća i njihovo suzbijanje“ autora dr Radosav Sekulić, dr Radoslava Spasić i dr Tatjana Kereši
8. Kompleks prouzrokovača crne pegavosti kupusnjača Alternaria brassicae, A. Brassicicola i A. Japonica – dr Aleksandra Bulajić
9. BIO SAVE – Od otkrića antagoniste do nastanka biofungicida – dr Ivana Vico
10. Uvod u kontrolu biljnih bolesti izazvanih virusima – dr Branka Krstić
11. Prirodni neprijatelji grinja I – prevod
12. Zanimljive činjenice o tartufima
13. Tržišni standardi za dinje

Broj 26

1. TURSKA – koliko klima pomaže u proizvodnji povrća? – mr Anđelko Mišković
2. PHOSFIK 3-27-18 – jedan proizvod dve uloge – dipl. inž. Vuk Vujasinović
3. RIJK ZWAAN i kupusnjače – prezentacija – dipl. inž. Vuk Vujasinović
4. Korišćenje led dioda u povrtarstvu – prevod
5. Alternaria cucumerina prouzrokovač pegavosti sušenja lista lubenice i drugih tikava – dr Aleksandra Bulajić
6. Biofungicidi – dr Ivana Vico
7. Postoje li štetni organizmi sa kojima možemo da živimo? – dr Branka Krstić
8. Prirodni neprijatelji lisnih minera – prevod
9. Bodljikavi krastavac (zapadnoindijski) – Cucumis anguria – dr Vladan Marković
10. Čajot (Meksikanski krastavac) – Sechium edule - dr Vladan Marković
11. Tržišni standardi za krastavac

Broj 25

1. Tehnologija proizvodnje boranije – dr Žarko Ilin
2. Uloga bora u povrtarskoj proizvodnji – dr Ivana Maksimović
3. Uloga kalijuma u ishrani krompira – dr Rudolf Kastori
4. Novi načini proizvodnje u zaštićenom prostoru – mr Anđelko Mišković
5. Mogućnost zamene treseta veštačkim supstratima – prevod
6. Pilot projekat «Sačuvajmo i zaštitimo stare vojvođanske sorte povrća» - dipl. ing. Vladimir Sabadoš
7. Izvodi iz recenzija monografije «Karantinski virusi povrća i ukrasnih biljaka u zaštićenom prostoru» autora dr Branke Krstić i dr Aleksandre Bulajić – nova knjiga
8. Lisni mineri i njihovi prirodni neprijatelji – prevod
9. Alternaria porri prouzrokovač purpurne pegavosti luka – dr Aleksandra Bulajić
10. Kontrola bolesti plodova posle žetve – dr Ivana Vico
11. O biljnim virusima XII deo – dr Branka Krstić
12. Novozelandski spanać (Tetragonia tetragonoides L.)
13. Tržišni standardi za boraniju

Broj 24 - decembar 2007.

- Ž. Ilin: Uticaj zapremine i vrste supstrata na dinamiku prinosa paradajza u objektima bez grejanja
- Supstrati danas
- Pravila o supstratima
- U poseti firmi „Naturacoop“
- B. Avramov: Iskustvo iz Amerike
- Ž. Ilin: Monitoring i postkarantinski nadzor pošiljaka semenskog krompira iz uvoza
- Tehnologija osigurava skladištenje
- D. Inđić: Zaštita kupusnjača od insekata
- I.Vico: Dijagnoza biljne bolesti
- M. Injac: Pojava duvanovog (Thrips tabaci, L.), cvetnog (Frankliniella intonsa, T.) i kalifornijskog tripsa   (Frankliniella occidentalis, P.) na paprici u plastenicima
- B. Krstić: O biljnim virusima IV deo
- Tržišni standardi za mrkvu

Broj 23 - septembar 2007.

- S. Mesarović • DINJA U PLASTENICIMA
- Automatizacija sistema za navodnjavanje
- A. Mišković • INTEGRALNA PROIZVODNJA POVRĆA
- Problemi pri čuvanju i skladšten u belog luka
- Dvanaesta manifestacija „Dani krastavaca“ u Bačkom Petrovom Selu
- CVP AGRO EXPO 2007
- I. Maksimović • UTICAJ EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA NA
- FIZIOLOŠKO-BIOHEMIJSKE PROCESE, KVALITET I PRINOS POVRĆA
- A. Bulajić • Alternaria solani PROUZROKOVAČ PEGAVOSTI I SUŠENJA KROMPIRA
- M. Ivanović • Desikacija krompira
- I. Vico • NAJČEŠĆE BOLESTI LISTA, CVETA I PLODA (II deo)
- M.Injac • POJAVA I SUZBIJANJE TRIPSA NA POVRĆU I CVEĆU
- Branka Krstić • O BILJNIM VIRUSIMA X DEO
- V. Marković • CELER REBRAŠ
- TRŽIŠNI STANDARDI ZA CELER

Broj 22 - jun 2007.

- Ž. Ilin • KVALITET I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE CVEKLE
- S. Mesarović • PHOSFIK – ishrana i zaštita biljaka u jednom proizvodu
- Konvejerski način berbe salate
- DUBAI – Nekim drugim očima
- I. Maksimović • ULOGA GVOŽĐA U POVRTARSKOJ PROIZVODNJI
- 10 NOMINACIJA ZA NAJBOLJU INOVACIJU
- A. Bulajić • Alternaria radicina , prouzrokovač crne truleži mrkve
- Miroslav Ivanović • PLAMENJAČE PRETE POVRĆU
- I. Vico • NAJČEŠĆE BOLESTI LISTA , CVETA I PLODA (I deo)
- Branka Krstić • O BILJNIM VIRUSIMA IX DEO
- Kako se izboriti sa pepelnicom u krastavcu ?
- Vl. Marković • Fizalis (Physalis sp.)
- TRŽIŠNI STANDARDI ZA PLAVI PATLIDŽAN
- TRŽIŠNI STANDARDI ZA BELI LUK

Broj 21 - mart 2007.

- Ž. Ilin • PROIZVODNJA RASADA SALATE
- JEDNOSTAVNIJI NAČIN ZA UBIRANJE SALATE
- S. Nikolić • POSETA JORDANU U ORGANIZACIJI FIRME SYNGENTA
- SVETLOST JE NEOPHODNA ZA BILJKE
- I. • Maksimović ULOGA MANGANA U POVRTARSKOJ PROIZVODNJI
- A. R. Bulajić • Alternaria dauci, prouzrokovač sušenja listova mrkve
- M. Ivanović • Savremeni način za primenu insekticida u proizvodnji povrća
- M. Injac • SUZBIJANJE BELE LEPTIRASTE VAŠI
- I. Vico • POLEGANJE RASADA
- M. Injac • POJAVA PLESNIVOSTI LISTA NA PARADAJZU I PAPRICI U SRBIJI
- PRIRODNI NEPRIJATELJI VAŠI (II deo)
- B. Krstić • O BILJNIM VIRUSIMA VIII DEO
- M. Injac • POJAVA Polyphagotarsonemus latus NA PAPRICI
- V NAUČNO-STRUČNI SKUP KGHvp_06 I PROCESING “Klimatizacija, grejanje, hlađenje i ventilacija   objekata” I PRVI PROCESING U POLJOPRIVREDI
- V. Marković • Komorač (Foeniculum vulgare)
- A. Mišković • SVE KORISNIJE POVRĆE – KELERABA
- TRŽIŠNI STANDARDI ZA ARTIČOKU

Broj 20 - decembar 2006.

- A. Mišković • Uticaj vrste supstrata i zapremine kontejnera na kvalitet rasada kupusa i karfiola
- «Tavankutski povrtar» - novo ime na severu Bačke
- Vrhunski supstrati – Klasmann-Deilmann
- V. Vujasinović •De lier – centar savremene dorade semena
- Uspešno završen još jedan jesenji poljoprivredni sajam
- Pythium kod paradajza-veliki problem
- Svetlost je neophodna za biljke
- I. Maksimović • Uloga cinka u povrtarskoj proizvodnji
- Mašine za čišćenje krovova plastenika
- Kriterijumi pri izboru sistema za navodnjavanje
- A. R. Bulajić • Gljive iz roda Alternaria i njihov značaj
- I. Vico • kako zaštititi biljke od bolesti? Tretiranje semena - nepesticidne mere
- Prirodni neprijatelji vaši
- Vaši u zaštićenom prostoru
- V. Marković • Rukola (Eruca sativa l.)
- Tržišni standardi za salate
- Tržišni standardi za radič

Broj 19 - septembar 2006.

- M. Brkić: Zamena klasičnih vrsta goriva biomasom na termičkim postrojenjima za proizvodnju začina
- Postupanje sa osiromašenim zemljištima usled intenzivne poljorivrede
- Odakle potiče supstrat?
- Srećan 70 rođendan firme Agrimatco Group Dipkom
- K. Vranac: Antioksidantno dejstvo kalemljenog paradajza
- Međusadnja povećava prinos paradajza u stakleniku
- V. Vujasinović: Da li su nemački proizvođači kornišona bolji od naših?
- S. Nikolić: Poseta proizvođačima kornišona u Mađarskoj, u organizaciji firme Syngenta
- Ploveća pijaca na Tajlandu
- I. Maksimović: Uloga bakra u povrtarskoj proizvodnji
- Nekoliko detalja sa pijace na Kubi
- B. Krstić: O biljnim virusima VII deo
- M. Injac: Suzbijanje bakteriozne uvelosti i raka paradajza
- D. Jovanović: Kako očuvati kvalitet plodova – kako profitirati
- Vektori virusa šire svoj areal štetnosti
- I. Vico: Kako zaštititi biljke od bolesti (II deo)
- Tržišni standardi za paradajz

Broj 18 - jun 2006.

- A. Mišković • Istorija gajenja povrća bez zemlje kod nas počela je u Gložanu
- B. Lazić • Mogućnost za korišćenje zaštićene bašte
- M. Đurovka • Mini povrće - trend koji se širi u Evropi
- A. Bajkin • Rotofreza u savremenoj proizvodnj i povrća
- V. Vujasinović • Značaj i efekti folijarne ishrane kod povrća
- V. Marković • Intenzivna proizvodnja paradajza na otvorenom polju
- S.Mesarević • Ishrana paradajza na otvorenom
- Ž. Ilin • Tehnologija proizvodnje krastavca kornišona
- Z. Klokočar Šmit • Fuzariozna truiež luka i mogućnost suzbijanja
- M. Đurovka • Korovi-dečija bolest povrtnjaka
- M. Injac • Oidium neolicopercici - nova bolest paradajza
- B.Krstić • O biljnim virusima
- I.Vico • Kako zaštiti biljke od bolesti
- B. Lazić • Dragoljub - povrće, cveće i lekovito bilje

Broj 17 - mart 2006.

- A. Mišković: Da li će se kalemljenje paprike koristiti i kod nas?
- I. Maksimović: Uticaj pH vrednosti supstrata na pristupačnost hraniva
- Novi izazovi u proizvodnji bez zemljišta
- S. Igić: Mogućnost za korišćenje otpadne toplotne energije
- Zaštitni ekrani zauzimaju značajno mesto u proizvodnji paradajza
- Ž. Ilin: Tehnologija proizvodnje krastavaca kornišona
- S. Mesarović: Ishrana kupusnjača
- V. Marković: Proizvodnja boranije
- Reportaža: Nov način kalemljenja lubenica
- B. Krstić: O biljnim virusima (V deo)
- I. Vico: Ciklus biljne bolesti
- M. Injac: Pojava grinje pupoljka spanaća u zimskoj plasteničkoj proizvodnji
- Upravljanje bolestima u proizvodnji bez zemlje
- Tržišni standardi za semenski krompir
- Tržišni standardi za grašak

Broj 16 - decembar 2005.

- Ž. Ilin Uticaj zapremine i vrste supstrata na dinamiku prinosa paradajza u objektima bez grejanja
- Supstrati danas
- Pravila o supstratima
- U poseti firmi „Naturacoop“
- B. Avramov Iskustvo iz Amerike
- Ž. Ilin Monitoring i postkarantinski nadzor pošiljaka semenskog krompira iz uvoza
- Tehnologija osigurava skladištenje
- D. Inđić Zaštita kupusnjača od insekata
- I.Vico Dijagnoza biljne bolesti
- M. Injac Pojava duvanovog (Thrips tabaci, L.), cvetnog (Frankliniella intonsa, T.) i kalifornijskog tripsa   (Frankliniella occidentalis, P.) na paprici u plastenicima
- B. Krstić O biljnim virusima IV deo
- Tržišni standardi za mrkvu

Broj 15 - septembar 2005.

- M. Brkić: Pariteti energenata za zagrevanje plastenika
- Regulisanje mikroklimata u stakleniku
- Mašine za čišćenje krova staklenika
- Upravljanje navodnjavanjem, radi uniformnijeg doziranja
- P. Pavlović: Španski proizvođači i njihova proizvodnja
- V. Marković: Ozima proizvodnja spanaća
- Đ. Bošnjak: Navodnjavanje salate
- Postoji opravdan problem hranljivih materija
- X jubilarna manifestacija “ Dani krastavaca “ u Bačkom Petrovom Selu
- Bostan u Mađarskoj
- Prezentacija mernih uređaja firme Irrometar Company
- Dan povrća u  Laliću
- Ž. Ilin: Berba brokole
- I. Molnar: Organsko đubrenje u povrtarstvu
- Više preciznosti kod đubrenja
- I. Vico: Dijagnoza biljne bolesti
- B. Krstić: O biljnim virusima  III deo
- Novija saznanja o delovanju pesticida na povrće i ljude
- M. Đurovka: Peršun kao hrana, začin i iznad svega lek
- Tržišni stadardi za fiziološki zreo krompir

Broj 14 - jun 2005.

- Anđelko Mišković: Održiva poljoprivreda u zaštićenom prostoru
- Miladin Brkić: Zagrevanje blok plastenika u Mađarskoj
- Kako poboljšati dospevanje vode i hraniva
- Perica Pavlović: Evropska bašta ranog povrća
- Žarko Ilin: Uticaj veličine vegetacionog prostora na prinos kelja pupčara
- Vladan Marković: Proizvodnja paprike direktnom setvom iz semena
- Mihal Đurovka: Drip fumigacija
- GPS
- Sonja Ilin: Dan povrća u Gospođincima
- Branka Krstić: O biljnim virusima-nastavak iz predhodnog broja
- Ivana Vico: Šta je biljna bolest
- Radmila Šovljanski: Novija saznanja o delovanju pesticida na povrće i ljude
- Vuk Vujasinović: Treset
- Mihal Đurovka: Blitva
- Standardi: Mladi krompir
- Standardi: Spanać

Broj 13 - mart 2005.

1. Kvalitet povrća pri proizvodnji sistemom "bez zemlje" - dr Branka Lazić
2. Maroko – dipl. inž. Perica Pavlović
3. Klimatizacija, grejanje, hlađenje i ventilacija objekata u poljoprivredi - dr Miladin Brkić i sar.
4. Proleće i mraz - mr Ilija Arsenijević
5. Zemljište i njegova obrada u organskim sistemima za proizvodnju
6. Proizvodnja paprike direktnom setvom iz semena - dr Vladan Marković
7. Zašto je malč folija još uvek zagađivač zemljišta - dr Anđelko Bajkin
8. Kvalitet sadnog materijala kod krompira - dr Žarko Ilin
9. Rijk-Zwaan-Jedna od vodećih svetskih semenskih firmi u oblasti povrtarstva - dipl. inž. Eduard Katzenberger
10. Proizvodnja semenskog krompira na Vlasini i Crnoj Travi-dr Dragan Todorović
11. O biljnim virusima - dr Branka Krstić
12. Kontrola brojnosti puževa u povrću primenom preparata na bazi različitih aktivnih materija - dr Marina Vukša
13. Bamija-malo gajeno povrće - dr Mihal Đurovka
14. Zemljište i njegova obrada u organskim sistemima za proizvodnju – dipl. inž. Jovan Savin
15. Tržišni standardi za crni luk

Broj 12 - decembar 2004.

1. Plastenici – velike tehničke i tehnološke promene - dr Mihal Đurovka
2. Efekti nastiranja zemljišta i pokrivanja agrotekstilom u plastenicima -mr Ondrej Ponjičan
3. Savremeni staklenik u službi cveća - mr Sonja Ilin
4. Globalne i regionalne promene klime i njihov uticaj na proizvodnju i kvalitet hrane u svetu - dr Dragutin Mihailović
5. Kupusnjače pod snegom - dr Vladan Marković
6. Nove tehnologije i hibridi kupusnjača - dipl. inž. Slobodan Nikolić
7. Da li se isplati sejati crni luk - dr Mihal Đurovka
8. Mađarske sorte i hibridi - dipl. inž. Rastko Stojić
9. Međunarodni sajam hrane i pića - dipl. inž. Vuk Vujasinović
10. Čuvanje krompira i bolesti prilikom skladištenja - dr Žarko Ilin
11. Nega jagode - dr Zoran Keserović
12. Expoitalija - novo ime na našem tržištu - mr Anđelko Mišković
13. Stevija - dipl. inž. Vedrana Stanišić
14. Glistenjak - dipl. inž. Vuk Vujasinović
15. Tržišni standardi za kupus
16. Tržišni standardi za šparglu

Broj 11 - septembar 2004.

1. Jesenja proizvodnja salate u zaštićenom prostoru - dr Žarko Ilin
2. Korišćenje niskih tunela u proizvodnji paradajza - mr Anđelko Mišković
3. Berba, pakovanje, transport i čuvanje paprike - dr Vladan Marković
4. Vađenje i čuvanje krompira - dr Žarko Ilin
5. Dani polja krompira i crnog luka u Laliću - mr Sonja Ilin
6. Dani krastavaca u Bačkom Petrovom Selu – kako dalje? - mr Anđelko Mišković
7. Suzbijanje korova u ozimim lukovima - dipl.inž. Slobodan Ružić
8. Suzbijanje zemljišnih patogena - dipl. inž. Dejan Jovanović
9. Generatori dima - mr Miroslav Sidor
10. Đumbir – biološki regulator metabolizma - dr Mihal Đurovka
11. Biljke prijatelji - dr Branka Lazić
12. Proizvodnja jagoda - dr Zoran Keserović
13. Potrošnja povrća u svetu i kod nas - dr Branislav Vlahović
14. Tržišni standardi za papriku
15. Tržišni standardi za karfiol

Broj 10 - jun 2004.

1. Visoke temperature u zaštićenom prostoru – mogućnosti njihovog regulisanja - dr Todor Janić
2. Specifičnosti ishrane paradajza hranljivim rastvorima - dipl.inž. Stevan Mesarović
3. Prorastanje krtola krompira – uloga azota - dr Rudolf Kastori
4. Značaj folijarne ishrane povrća – prihrana preko lista - dr Žarko Ilin
5. Zahtev za vodom i navodnjavanje paprike - dr Vladan Marković
6. Zemljoradnici zabrinuti zbog zabrane korišćenja metil-bromida - prevod
7. Proizvodnja industrijske paprike u Leskovcu sa posebnim osvrtom na domaću populaciju - dr Dragan Todorović
8. Kina – nova povrtarska velesila - mr Anđelko Mišković
9. Novo oboljenje paradajza - dipl.inž. Dejan Jovanović
10. Sovica Helicoverpa armigera - mr Dragan Vajgand
11. Iskustva u biološkoj zaštiti povrća protiv pamukove sovice i ostalih štetnih gusenica leptira u srednjoj Evropi - dr Tancik Jan
12. Da li se paradajz u zaštićenom prostoru smatra pionirom u integralnoj zaštiti useva? - prevod
13. Topinambur – povrće, cveće, korov, lek...- dr Mihal Đurovka
14. Tržišni standardi za lubenicu
15. Tržišni standardi za kelj pupčar

Broj 9 - mart 2004.

1. Mogućnosti za jeftino zagrevanje plastenika – dr. Miladin Brkić
2. Uticaj zaslanjenosti zemljišta i vode na proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – dr Ljiljana Nešić
3. Proizvodnja paradajza u plasteniku – dipl. inž. Miroslav Bedov
4. Značaj azota u ishrani povrća – dr. Momčilo Ubavić
5. Tehnologija proizvodnje začinske paprike – dr Vladan Marković
6. Povrće – ukusno i zdravo: Korenasti celer
7. Proizvodnja uljane tikve – golice – dr Jan Berenji
8. O direktnoj setvi crnog luka još jednom – dr Mihal Đurovka
9. Suzbijanje korova u crnom luku u proizvodnji lukovica iz semena – dipl.inž. Slobodan Ružić
10. Prskalice za efikasnu primenu herbicida u povrtarstvu – dr Nikola Đukić
11. Tripsi – Štetočine povrća u zaštićenom prostoru – dr Radosav Sekulić
12. Biološka kontola štetočina povrća u Evropi – dr Jan Tancik
13. Organska proizvodnja povrća – pravilnici – dr Branka Lazić
14. Antioksidantno dejstvo crnog luka – mr Ksenija Vranac
15. Kompostiranje prirodna reciklaža – dipl.inž. Vuk Vujasinović
16. Artičoka moderna vrsta ili ne? – mr Anđelko Mišković

Broj 8 - decembar 2003.

1. Hranljivi supstrat –dr Žarko Ilin
2. Da li kalemljenje paradajza utiče na povećanje prinosa? – mr Anđelko Mišković
3. Proizvodnja paradajza u plasteniku – dipl. inž. Miroslav Bedov
4. Različiti načini za gajenje paprike – dipl. inž. Igor Jozić
5. Klimatizacija, grejanje i ventilacija objekata u poljoprivredi – dr Miladin Brkić i sar.
6. Regulativa o projektovanju i gradnji konstrukcija zaštićenog prostora staklenika i plastenika u nas i Evropskoj Uniji – dr T. S. Igić
7. Biološka priprema semenskog krompira pred sadnju – dr Mihal Đurovka
8. Gajenje celera iz rasada – dr Goran Perković
9. Bela leptirasta vaš – dr Radosav Sekulić
10. Štete od podgrizajućih sovica na krtolama krompira – dr Tatjana Kereši i sar.
11. Delovanje bioinsekticida D-Stop na gusenice lepidoptera u kupusu – dipl. inž. Slavica Vuković
12. Antioksidantno dejstvo praha belog luka i praziluka – dr Mirjana Budinčević
13. Dorada semena povrća – dr Mirjana Milošević
14. Organska proizvodnja – PRAVILNICI – dr Branka Lazić

Broj 7 - septembar 2003.

1. Proizvodnja mladog luka u plastenicima metodom pospešivanja – dr Branka Lazić
2. Jesenja proizvodnja salate u visokim tunelima bez grejanja – dipl. inž. Ondrej Ponjičan
3. Analiza instalacija za zagrevanje blok-plastenika u Gospođincima – dr Miladin Brkić
4. Fiziološki poremećaji kod krompira – dr Mihal Đurovka
5. Letnja setva mrkve – dr Žarko Ilin
6. Štetnosti i suzbijanje kukuruznog plamenca na paprici – dr Radosav Sekulić
7. Kila kupusa ozbiljno preti kupusarskim krajevima – dipl. inž. Vuk Vujasinović
8. Čuvanje mrkve - dr Zoran Ilić
9. Organska proizvodnja povrća – PRELAZNI PERIOD – dr Branka Lazić
10. Mogućnosti za primenu inhibitora nitrifikacije i inhibitora ureaze u povrtarskoj proizvodnji – dr Rudolf Kastori
11. Mogućnosti za gajenje crnog tartufa – mr Aleksandra Ćupina

Broj 6 - jun 2003.

1. Plavi patlidžan – dr Vladan Marković
2. Biomasa kao energent – dr Todor Janić
3. Iskustva u korišćenju biomase u Danskoj – dr Miladin Brkić
4. Značaj ishrane povrća – dr Momčilo Ubavić
5. Značaj kalcijuma u ishrani povrća dr Rudolf Kastori
6. Fertirigacija – dr Đuro Bošnjak
7. Manifestacija primene savremenih tehnologija u povrtarstvu i voćarstvu – dr Mihal Đurovka
8. Letnja setva mrkve – dr Žarko Ilin
9. Navodnjavanje krastavaca – dr Đuro Bošnjak
10. Mere nege u proizvodnji krompira – dr Žarko Ilin
11. Novo rešenje mašina za čišćenje i klasiranje crnog luka na njivi – dr Mihal Đurovka
12. Sličnosti i razlike u proizvodnji povrća – dipl. inž. Aleksandar Balaž
13. Problemi suzbijanja insekata u lukovima – dr Dušanka Inđić
14. Pamukova sovica – dr Zoran Kojić
15. Suzbijanje korova u kasnoj proizvodnji kupusa i karfiola – dipl. inž. Slobodan. Ružić
16. VydateR L – Nematocid-insekticid bez koga se ne može – mr Miroslav Sidor
17. Primena biopesticida u povrtarstvu – mr Tatjana Đurić
18. Zaštita lukova od plamenjače i štetočina – dipl. inž. Dejan Jovanović
19. Organska proizvodnja u povrtarstvu – dr Branka Lazić
20. Šitake – dr Mihal Đurovka
21. Jestive tikve – mr Anđelko Mišković
22. Radič – dipl. inž. Vuk Vujasinović

Broj 5 - mart 2003.

1. Usmeravanje rasta stabla paprike pri gajenju u zaštićenom prostoru – dr Vladan Marković
2. Navodnjavanje povrća u zaštićenom prostoru – dr Đuro Bošnjak
3. Materijal za pokrivanje visokih tunela i plastenika – dr Anđelko Bajkin
4. Korišćenje geotermalne energije u povrtarstvu – dr Todor Janić
5. Špalirni uzgoj krastavaca – prednosti i nedostaci – dr Mihal Đurovka
6. Neželjeno cvetanje crnog luka – dr Branka Lazić
7. Kalijum je neophodnost za visok prinos i dobar kvalitet – dr Rudolf Kastori
8. Folijarno đubrenje – potrebe i efekti – dr Momčilo Ubavić
9. Nova đubriva na našem tržištu – FERTOR I SIFORGA – dr Mihal Đurovka
10. Porodične mini fabrike salate, krastavca i paradajza polako, ali sigurno rastu i napreduju – dipl.inž. D. Velemir
11. Priprema za sadnju – naklijavanje i sečenje krtola – dr Zoran Broćić
12. Proizvodnja ranog krompira – dr Žarko Ilin
13. Suzbijanje korova u krompiru – dipl. inž Slobodan Ružić
14. Zaštita rasada u lejama i plastenicima – dipl. inž. Dejan Jovanović
15. Štetočine podzemnih organa povrća i njihovo suzbijanje – dr Pero Štrbac
16. Uticaj bioloških činilaca i proizvodnje na kvalitet povrća – dr Branka Lazić
17. Prirodni antioksidanti – biljni fenoli – dr Mirjana Budinčević
18. Još malo o GMO – dr Miodrag Dimitrijević
19. Kukuruz šećerac neopravdano zapostavljen – dr Mihal Đurovka
20. Grašak šećerac – naša perspektiva – mr Anđelko Mišković 21. Organska poljoprivreda – povrtarstvo – dr Branka Lazić

Broj 3/4 - septembar 2002.

1. Rana plastenička proizvodnja i racionalno zagrevanje plastenika – dr Todor Janić
2. Tehnologija proizvodnje rasada u zaštićenom prostoru – dr Žarko Ilin
3. Navodnjavanje rasada povrća – dr Đuro Bošnjak
4. Zdravstveno stanje semena povrća, kao činilac uspešne i kvalitetne proizvodnje – dr Mirjana Milošević
5. Neophodnost hitnih promena u oblasti primene pesticida – mr Aleksandra Ćupina
6. Agrotekstil – dipl.inž. Vuk Vujasinović
7. Ramske konstrukcije visokih tunela, plastenika i staklenika – dipl. inž Ondrej Ponjičan
8. BIOFERTILIZATORI u proizvodnji zdrave hrane – dr Sanja Đorđević
9. Kako ostvariti visoku efikasnost herbicida? – mr Goran Malidža
10. Rad, znanje, profit – dipl. inž. Dejan Jovanović
11. Štetočine podzemnih organa povrća i njihovo suzbijanje – dr Pero Štrbac
12. Kvalitet povrća – dr Žarko Ilin
13. Povrće riznica antioksidanata – dr Mirjana Budinčević
14. Špargla hrana kraljeva (2) – dr Mihal Đurovka
15. Ren – ukusno i lekovito povrće – mr Anđelko Mišković
16. Organska poljoprivreda – povrtarstvo – dr Branka Lazić

Broj 2 - jun 2002.

1. Jesenja proizvodnja povrća u plastenicima – dr Branka Lazić
2. Utrošak goriva za zagrevanje visokih tunela – dr Miladin Brkić
3. Jesen na otvorenom – dr Žarko Ilin
4. Tehnologija primene đubriva u biljnoj proizvodnji – dr Petar Sekulić
5. Obrada zemljišta za povrtarske useve – dr Imre Molnar
6. Kako ostvariti visoku efikasnost herbicida – dr Goran Malidža
7. Bolesti kupusnjača i njihovo suzbijanje – dr Jelica Balaž
8. Primena pesticida i njihovi ostaci u povrću – dr Sanja Lazić
9. Zaštita povrća u predstojećem periodu – dipl. inž. Dejan Jovanović
10. Prezentacija novog programa firme AGRIMATCO i DIPCOM – dipl. inž. Rastko Stojić
11. Razvoj biotehnologije u Vojvodini – dr Miodrag Dimitrijević
12. Priprema povrća za čuvanje – dr Zoran Ilić
13. Čuvanje povrća u domaćinstvu – dr Vladan Marković
14. Dorastanje karfiola i praziluka – dr Branka Lazić
15. Da se zimnica ne bi kvarila... – dipl.inž. P. F. Ilona
16. Špargla hrana kraljeva – dr Mihal Đurovka
17. Povrće je hrana i lek – dr Branka Lazić
18. Kako gajiti bukovaču? – mr Anđelko Mišković
19. Zaštita sorti u SR Jugoslaviji – dr Mirjana Milošević
20. Komparativna analiza proizvodnje povrća – dr Branislav Vlahović

Broj 1 - mart 2002.

1. Nega i berba paradajza u plasteniku - dr Branka Lazić
2. Oplodnja paradajza bumbarima - dr Mihal Đurovka i sar.
3. Navodnjavanje paradajza – dr Đuro Bošnjak
4. Rasađivanje i nega paprike - dr Vladan Marković
5. Pinciranje – regulisanje rasta stabla kod bostana dr Mihal Đurovka
6. Nastiranje zemljišta plastičnom folijom (filmom) i setva krastavca i kukuruza šećerca – dr Anđelko Bajkin
7. Postrna proizvodnja povrća – dr Žarko Ilin
8. Značaj navodnjavanja u proizvodnji krompira - dr Žarko Ilin
9. Zašto se lukovice prevremeno kvare i prorastaju - dr Mihal Đurovka
10. Insekticidi registrovani za suzbijanje krompirove zlatice u SR Jugoslaviji – dr Dušanka Inđić i sar.
11. Zaštita pri radu sa pesticidima – dr Sanja Lazić i sar.
12. Savremena agrotehnika kao faktor proizvodnje zdravstveno bezbednog povrća – dr Vladan Marković i sar.
13. Kontrola plodnosti zemljišta u povrtarskoj proizvodnji i prihrani povrća – dr Momčilo Ubavić
14. Genetički modifikovane biljke u povrtarstvu – dr Miodrag Dimitrijević
15. Semenarstvo povrća – dr Mirjana Milošević 16. Poseta fabrici za proizvodnju rasada – dr Žarko Ilin